Βασικοί Τύποι Φ/Β Συστημάτων

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

Τα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα τροφοδοτούν με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια τα ηλεκτρικά φορτία και η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας αν υπάρχει διαβιβάζεται και πωλείται στο δίκτυο. Σε περίπτωση όμως που η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί για να καλύψει τα φορτία τότε το δίκτυο παρέχει τη συμπληρωματική ενέργεια. Έτσι στα διασυνδεδεμένα συστήματα υπάρχουν δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ένας μετράει την ενέργεια που δίνεται στο δίκτυο και ο άλλος την ενέργεια που παρέχει το δίκτυο. Άλλο ένα γεγονός των διασυνδεδεμένων συστημάτων είναι πως ελαττώνει το αρχικό κόστος της εγκατάστασης καθώς και το κόστος συντήρησης.

ΑΥΤΌΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

Σήμερα υπάρχει πληθώρα μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεραίες τηλεπικοινωνιακών σταθμών, εξοχικά σπίτια, αντλίες άντλησης νερού, χιονοδρομικά κέντρα, τροχόσπιτα, φάρους, μετεωρολογικούς σταθμούς, υπαίθρια φωτιστικά σώματα, σκάφη και άλλα τα οποία καθίστανται ενεργειακά αυτόνομα. Βέβαια υπάρχουν συστοιχίες συσσωρευτών οι οποίες αποθηκεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σε περίπτωση που έχουμε φορτία εναλλασσομένου ρεύματος θα πρέπει να υπάρχει ένας αντιστροφέας στο σύστημα ο οποίος θα μετατρέπει την συνεχή σε εναλλασσόμενη τάση. Όταν τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδυασθούν και με άλλη ανανεώσιμη ή συμβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (ανεμογεννήτρια, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, κ.λ.π.) τότε χαρακτηρίζονται σαν υβριδικά.

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

Πρόκειται για ανεμογεννήτριες-φωτοβολταϊκά, αυτόνομα συστήματα που αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας όπως μια γεννήτρια πετρελαίου ή άλλη μορφή ΑΠΕ (π.χ. ανεμογεννήτρια).

ηλιακα πανελ τιμεσ 2021,ηλιακα πανελ 2021 Βασικοί τύποι Φ/Β Συστημάτων

ηλιακα πανελ τιμη 2021,ηλιακα πανελ τιμη 2021,Αποκτήστε φωτοβολταϊκά, ινβέρτερ, ανεμογεννήτριες, μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης, αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, καλώδια, λάμπες, αντλίες θερμότητας στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Χονδρική ηλιακα πανελ 2021,Χονδρική ηλιακα πανελ 2021,αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, grid, solar energy, solar, φωτοβολταϊκά συστήματα,photovoltaic panel, πάνελ, ηλιακή ενέργεια, Εξοικονόμηση ενέργειας, Save energy, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, energy, economy, μετατροπή, μπαταρίες, Ενεργειακές λύσεις, ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά πάρκα, stand alone, υβριδικά συστήματα, hybrid systems, ανεμογεννήτριες, αιολική ενέργεια, αέρας, wind generators, basic types, βασικοί τύποι φωτοβολταϊκών